Sosiale medier inn i skolen

Konsekvensen av å utelate de nye medieformene i undervisningen blir at skoler og utdanningsinstitusjoner ikke matcher den virkeligheten barn og unge må forholde seg til hver eneste dag.