Tyngden Sørlandet trenger

BI Kristiansand og BI Drammen har hatt gode læringsmiljøer, men likevel vist seg for små til å lykkes med å bygge opp tilstrekkelig store forskningsbaserte undervisningsmiljøer.