• OFRENE: Da Fædrelandsvennen besøkte Nairobi for å skrive om bruddet mellom MYSA og Strømmestiftelsen, møtte vi noen jenter som har opplevd overgrep fra trenere. Av frykt for represalier tør de ikke stå fram med navn og ansikt. foto: Kjartan Bjelland

Den egentlige tragedien

Selv om de gjør sitt beste for å gi inntrykk av det motsatte, handler ikke striden mellom Strømmestiftelsen og MYSA om de to organisasjonene. Men om jenter som er utsatt for grove overgrep. Og ennå ikke har fått den hjelpen de fortjener.