• VIKTIG PROSJEKT: EU vil bruke flere hundre milliarder kroner på utviklingsprogrammet Horizon 2020. Arbeidet med programmets prioriteringer og konkrete prosjektutlysninger er i gang. Her bør Agder være med, skriver artikkelforfatterne.

EU satser på Horizon 2020

EU opplever i dag en krise med høy arbeidsledighet og lav konkurranseevne. Som et endringstiltak vil EU bruke betydelige midler på økonomisk vekst og bidra til nye arbeidsplasser.