Dramatiske tall

Vi kan som samfunn ikke leve med at så mange kvinner utsettes for voldtekt. Ei heller med at så få går videre med slike overgrep til rettsapparatet.