Barn med spesielle behov og rettigheter

Blir barn med Downs syndrom fulgt for godt opp i Vest-Agder?