Likestilling, inkludering og mangfold

Begge fylkeskommunene og alle 30 kommunene på Agder er enige om en visjon og en plan om hvordan vi skal utvikle landsdelen videre.