Israel - et uklart begrep?

Den teologiske forståelsen av Bibelens Israel har vært omdiskutert i Kirken siden oldtiden.