• Dagene mine går bl.a. med til å legge forholdene til rette for at Dagros og Litago skal kunne være så produktive som mulig for i neste omgang å kunne produsere melk og kjøtt av beste kvalitet, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden

Jeg gir meg ende over. Det er produsert enda en rapport i dette landet. Denne gangen er det, av alle ting, en produktivitetsrapport vi er beriket med.