En foraktelig gjerning

Legers oppgave er aldri å skade babyer.