• Dersom "Knutepunkt-kommunene" finner sammen, vil Kristiansand styrke sin posisjon som en av Norges storbyer. Artikkelforfatteren skriver at stadig flere av oss ønsker å bo i byer og folk tar med seg kompetanse. Det betyr at kapitalen følger etter. FOTO: Tore André Baardsen

Kampen om kompetanse og kapital

Kommunereformen handler ikke primært om en mer rasjonell og effektiv offentlig sektor. Den handler i enda større grad om å bygge vekstkraftige regioner som kan tiltrekke seg kompetanse og kapital.