Blir tiltak iverksatt?

I media er det stort fokus på mobbing i skolen. Elever blir mobbet av medelever.