• Rollen som statens representant i regionene krever et profesjonelt lederskap, skriver innsenderen. På bildet dagens to fylkesmenn; Ann-Kristin Olsen og Øystein Djupedal. FOTO: ARKIV

Fylkesmannen i et nytt kommunalt og regionalt landskap

Hvordan påvirker den pågående kommune— og fylkeskommunereformen statlig tilstedeværelse, oppfølging og sikring av borgernes rettigheter?