Se på Frelsesarmeen, Aurebekk

Tor Aurebekk, Åpen Folkekirke, utrykker i debattinnlegg i Fædrelandsvennen 23. mars bekymring over det klassiske bibelsynets ivaretakelse av «disse minste mine små» og «de som sitter nederst ved bordet».