Strid i Ap?

Å kalle Freddy de Ruiter for en av Mette Gundersens egne, er bomskudd.