Gneldrebikkjene som stilna

Dei siste åra har det hagla med klager over at Agder er oversett, og at vi ikkje når fram i Oslo.