Modige politikere?

Politisk klimakorrekthet er en sær konstruksjon.