• Perspektiver som viser situasjonen før og etter utbygging – sett fra Krogveien mot Solbergveien. Innsenderne mener blokkene vil bli en massiv vegg i landskapsrommet og skygge for de nærmeste boligene. Vegetasjon er ikke vist, høydene er ihht vedtak i byutviklingsstyret 27.11.2014, og de tre personene på illustrasjonene er 1,67 meter høye.

Utbygging som svekker Eg

Ingen, heller ikke miljøpolitikken, er tjent med en fortetting som i slik grad trenger seg inn og svekker et godt eksisterende boligmiljø.