• Det er viktig for oss å snakke med dere pårørende. Dere er de som mest er i stand til å fortelle oss hva pasienten ville ha ønsket i en slik situasjon, skriver artikkelforfatteren FOTO: NTB Scanpix

Forhåndssamtaler om behandling mot livets slutt

Imi Vegge har i Fædrelandsvennen 15.04 en viktig kronikk om begrensing av livsforlengende behandling.