33 millioner takk

Årets Krafttak mot kreft har nok en gang gitt ny innsamlingsrekord.