• Agder har i dag 30 kommuner. Det tallet bør reduseres betydelig.

Færre kommuner

Det er lovende tendenser i debatten om sammenslåing av kommuner. Men tvang bør ikke utelukkes.