Gallup-forbud

Kommunal-og regionaldepartementet lufter tanken om å nedlegge forbud mot å publisere politiske meningsmålinger i dagene før valgdagen, i et høringsbrev om endringer i valgloven.