• Å bygge Returkrafts forbrenningsanlegg var et godt tiltak. I ettertid har vel mye gått galt.

Returkrafts voksende tabbeliste

Når et offentlig eid selskap investerer bortimot 1,5 milliarder kroner, må man kunne forvente at det har orden i sysakene.