SV i skvis

Nyvalgt stortingsrepresentant Alf Holmelid vil ikke utstede noen fireårsgaranti til Stoltenberg III.