De rødgrønnes svakeste ledd

I fire år har SV vist at partiet kan regjere. Det kan bli regjeringens største problem de neste fire årene.