Det syke kjønnet

Kvinnerollen har vokst. Har den blitt så stor at vi blir syke?