V-rekord i beinskjørhetsbrudd

Mandag 20. oktober er den internasjonale osteoporosedagen — og den markeres i Kristiansand.