Om våre barns helse og fremtid

Graden av tillatt stråling fra trådløse nettverk er basert på at man eksponeres for elektromagnetisk stråling i kun seks minutter.