Aksjer og risiko

I 2007 vedtok Stortinget at aksjeandelen i Statens pensjonsfond – Utland, også kjent som Oljefondet, skulle økes fra 40 til 60 prosent.