Barnevernet er også på skolene

Selv om flere eksempler viser at samarbeid fremdeles er en utfordring, samarbeider barnevernstjenesten i Kristiansand med en rekke andre hjelpeinstanser.