Når borgerne sier fra

Sosiale medier kan ha en effektiv påvirkning i lokaldemokratiet.