Agders energi

Til sommeren står sørlandskommunene igjen fritt til å selge sine aksjer i Agder Energi. Da utløper en treårig fredningsavtale kommunene imellom.