Eldres behov

Antall psykiatriske sykehjemsplasser har gått dramatisk ned i Norge de siste tiårene. I gårsdagens avis så vi et eksempel på hva denne nedbyggingen kan føre til.