Krisen i Kristiansands-skolen

Stykkprisfinansiering kan under visse forhold være fornuftig og hensiktsmessig. I grunnskolen er prinsippet ubrukelig.