Demokratiets likskue?

Når jeg ser tilbake på de årene jeg har vært lokalpolitiker, er det både med skrekk og lyst, men mest av alt er det skremmende å vite at jeg i dag snart er 30 år gammel og fremdeles yngst i Mandal bystyre.