Eldre i trafikken

Leger kvier seg for å beslaglegge førerkortet til eldre pasienter som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko i trafikken.