Sykehus på Sørlandet

Dersom Sørlandet sykehus hadde fått en andel av Helse Sør-Østs økonomi som tilsvarer andelen av innbyggere i regionen, skulle Sørlandet sykehus hatt inntekter på rundt en milliard kroner mer enn det har i dag.