Refleksjoner fra en førstereisgutt i politikken

foto