Refleksjoner etter et spesielt jordbruksoppgjør

foto