Det er viktig at Agder kunstsenter må reddes og løftes. I over 50 år har AKS løftet unge kunstnere, gitt dem en arena for mestring, nok kompetanse til å vokse i deres felt samt tilrettelagt for gode muligheter for nettverksbygging.

For mange lokale og regionale kunstnere har AKS vært et mellomledd mellom utdanning og yrkeslivet. Flere av kunstnere har fått solgt sine verker til SKMU/Kunstsilo og andre institusjoner etter at AKS har løftet deres arbeid. Det betyr at deres kunst er ivaretatt i viktige samlinger takket være den synliggjøringen tilrettelagt av AKS.

Dette er en sentral kulturaktør i en by og en region som løftes med sterke kulturopplevelser. Vi mister derfor et viktig knutepunkt for ulike kunstmiljøer dersom AKS nedlegges. Dette kan ha store konsekvenser for den videre utviklingen av kulturlivet i Kristiansand og i Agder.

Sammenliknet med andre kunstsentre i hele landet, har AKS høyest aktivitet, men også lavest finansiering. Med sine 15.000 årlige besøkere, bidrar AKS til å tilgjengeliggjøre kunst og kulturopplevelser i Kristiansand til hele befolkningen, uten en eneste krone ekstra i støtte.

For oss i Kristiansand Arbeiderpartiet er det viktig å løfte og vedlikeholde viktige kulturinstitusjoner som AKS. Som forplanter og gror nye kunstspirer, og som tilgjengeliggjør kunsten til mannen i gata. Vi mener at det er viktig å bygge opp det profesjonelle kulturlivet ved å tilrettelegge for utvikling. Dette er en oppgave der kompetansesentre som AKS spiller en avgjørende rolle. Jeg mener derfor at vi som politikere må gjøre en felles innsats på kommunalt og fylkeskommunalt nivå til å redde Agder kunstsenter for nedleggelse.