Det er kun ved nasjonal strømkrise Norge som nasjon kan hindre eksport og dirigere strømmen. Alt annet rammes av EU’s konkurranseregler.

Politisk rådgiver i Nei til EU, Jan Steinholt den 4. november 2022 i et debattinnlegg i Altinget at ACER vil stramme grepet om Norge.

Steinholt forsetter Energibyrået ACER vil forplikte Norge til tettere integrasjon med de regionale budområdene i Nord-Europa. Gjennom energibyrået ACER vil Norge forpliktes til å stille enda mer kapasitet til rådighet for et større markedsområde.

Det er i dag åtte slike regioner for kapasitetsfordeling (CCR). ACER vil at de norske bud- og prissonene skal inkluderes i den nordiske og Hansa-regionen, det vil si Tyskland, Nederland, Polen og Luxembourg, i tillegg til Sverige og Danmark. Når grensene for de norske budområdene inkluderes, vil dette ifølge ACER bidra til økt «velferdsutvikling». Når Norge trekkes stadig tettere inn, er dette en direkte konsekvens av at Stortinget sommeren 2021 vedtok fire forordninger som delvis forskutterer EUs fjerde energipakke, og delvis er logiske oppfølgere av den tredje energimarkedspakka, innlemmet i EØS-avtalen i 2019. (kilde altinget.no).

Jurist og utredningsleder Morten Harper i Nei til EU har noen viktige poeng i sin kronikk i Klassekampen den 16. september 2023 under overskriften: Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Det første Acer-vedtaket som er effektuert i Norge handler nettopp om CCR for strømmarkedet. Vedtaket sier at Norge blir en del av EUs nordiske region, samt at Sørlandet og Sør-Vestlandet blir innlemmet i Hansaregionen for kapasitetsberegning sammen med blant annet Tyskland og Nederland. Det kan gjøre vondt verre for strømprisen i Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland strømprisområde NO2.

Innlemmelsen i Hansaregionen betyr at kapasitetsberegningene for Sørlandet og Sør-Vestlandet gjøres separat fra resten av Norge, og i stedet ut fra forholdene blant annet i Tyskland og Nederland. Effektiv utnyttelse av kablene til kontinentet i et slikt regnestykke er mer til gunst for strømkunden i Hamburg enn i Stavanger, når logikken er å minimere flaskehalser og prisforskjeller.

Min konklusjon er som folk flest og næringsliv her Sør nå merker, det er kostbart for Norge og være en del av EU sin energiunion og innføringen av energimarkedspakke 3 med Acer gjeldende fra 2019.

Nei til EU arbeider politisk aktivt overfor stortingsrepresentantene for å argumentere mot innføring av energimarkedspakke 4 som vil ha som konsekvens at Acer får enda mer myndighet overfor norske myndigheter.

Og at avgjørelser de vedtar ikke kan overstyres av norske myndigheter.

Kilder: Jan R Steinholt, altinget.no, Morten Harper neitileu.no og Klassekampen.