At vi lever lengre betyr at behovet for pleie og omsorg øker kraftig. Det er utfordringer vi må ta på alvor. Men så lenge vi er friske og raske, kan vi også være en ressurs. Vi kan bidra i frivilligheten, det gir hverdagen mening, samtidig som det gir glede. Eldre vil også være, og er, en ressurs i omsorgsarbeidet, og da er det viktig at forholdene legges til rette for at seniorer som ønsker å bidra, får anledning til det. Derfor er det viktig for Venstre å bidra til frivilligheten.

Å passere 70 år kan være fantastisk, som pensjonister har vi bedre tid, som kan brukes til samvær med familie, men også til opplevelser. Det kan være kultur, teater, konserter, kino eller en tur i skauen. Dette gir god folkehelse og kan bidra til å forlenge livet. Derfor er det viktig for Venstre å støtte opp om et rikt og variert kulturtilbud i kommunen, et tilbud som også er tilrettelagt for oss eldre. Det er viktig at vi legger til rette for bruk av turområder i bymarka og bydelene, med universelt utformede turstier. Flere eldre bidrar gjennom idrettsklubber med å rydde og merke turstier. De gjør en fantastisk jobb, og Venstre har bidratt til å øke støtten til dette arbeidet.

Derfor stiller jeg til valg for Venstre.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.