Norge er det landet i verden som visstnok har kommet lengst i denne utviklingen. Det er jo typisk norsk å være best! Konsekvensene av denne utviklingen blir at flere hundre tusen mennesker som ikke behersker digitaliseringen, blir satt på sidelinjen uten innflytelse. Det er ikke alle eldre som har barn og barnebarn til å hjelpe seg. Ungdommen er vel heller ikke så opptatt av å lese hjemmesidene til offentlige etater som kan være ganske kronglete i finne ut av. Resultatet er er de som ikke har vokst opp med digitaliserngen blir direkte diskriminert. Alderisme heter det vissnok. Å stoppe denne utviklingen er urealistisk, men samfunnet må ihvertfall sørge for at for at de som er i stand til det, får et tilbud om individuell opplæring i det som foregår i den digitale verden.

En annen sak har nå dukket opp. Windows skal legge om til en ny versjon fra 1/1-23. Da blir den gamle pc utdatert og vi må kjøpe nytt utstyr. Windows styrer hele verden, inkludert Norge. Regjering og Storting sitter og ser på dette uten å foreta seg noe. Dette minner om tafattheten og handlingslammelsen når det gjelder strømregningene.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.