For å forstår hvorfor valgmulighetene virker mindre enn i mange andre land og byer må vi først se på aktørene i utelivsbransjen. Det finnes firmaer som står bak opptil 10 forskjellige utesteder. Innkjøp og utvalg blir billigere for de som driver restaurantene når de kan ha felles innkjøp og eiere. Å være innovativ og forsøke nye retter kan fungere en stund om sommeren og tidlig høst når det er mange besøkende i Kristiansand. Skal du ha et bredt utvalg med retter fra øst Europa, sør Europa, Sør Amerika og Afrika, kan mennesker fra de respektive landende være med på å lage og drifte restaurantene.

I år er det størst sjanse for at de som ønsker å drive en restaurant med ukrainske og russiske matretter vil ha en sjanse i utelivsmarkedet her i Kristiansand. Men økonomi betyr mest i disse tider. Dessverre er det begrenset hva restaurantene kan ta betalt for matretter. I tillegg kommer utgifter til leie av lokaler, arbeidsgiveravgift, driftsutgifter og innkjøp. Nå om vinteren er det få som ønsker å benytte restaurantene.

Et helårsmangfold innen restaurantbransjen kan for eksempel oppnås i samarbeid med Kristiansand kommune. Det betyr at den tiden vi er inne i både historisk og økonomisk vanskeliggjør det økonomisk bærekraftig å drifte et helårstilbud av et bredt matmangfold innen restaurantbransjen.

I Oslo har en restaurant med navn Brasilia lyktes med å tilby helge buffé av brasilianske retter og kjøtt. I Kristiansand er resultatene fra helårseiere av restaurantene at de satser på enkle og økonomisk rimelige retter de regner med folk flest velger.

Det kan godt være det ikke er lenge til at idealister, kapitalister og kommunen i sammen bestemmer seg for å utvikle et konsept der internasjonale restauranter kan samles og konkurrere om fremtidens besøkende. Ideen og oppfordringa er hermed sendt ut.