Regelverket er tiltenkt slik at dersom politikerne står uten inntekt, så har de krav på etterlønn, men dersom de frivillig avstår fra å tiltre i sin tidligere stilling, dvs tar 3 mnd ferie fremfor å tre inn i stillingen de har permisjon fra, så her de ikke krav på etterlønn.

Dette er glassklart i regelverket. «Ettergodtgjøringen skal avkortes krone for krone mot annen inntekt, og mot ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.»

Dette er penger som kunne vært brukt til helse, omsorg og skole eller reduksjon av matkøer når før jul.