Jeg har deltatt på dette kursopplegget som går over 10 samlinger – hver på 2 timer.

Kurset gir en utmerket og enkel innføring i hvordan man forebygger og mestrer depresjon. Opplegget er instruktivt og gir en hjelp med teknikker for å bekjempe tankekjør som ofte er en del av depresjonen. Jeg har deltatt på kurset og føler at det har gitt meg verdifulle verktøy i depresjonsmestring.

Kommunen er nå inne i en budsjettprosess som ofte kan få uventede utslag. Jeg er opptatt av at dette kurset som må være meget kost/nytte effektivt, får leve videre. Psykisk helse er høyt oppe på den sentrale politiske arena. Jeg håper dette også gjenspeiler seg i den lokale prosess slik at dette kurset kan leve videre og gi verdifulle impulser til deltagere.