Mitt synspunkt, som er en forståelse av at det er svært viktig at Kristiansand viderefører og utvikler en effektiv moderne miljøhavn, anses av Elisabeth Bryn som en enkel framstilling.

Hennes påstander om Supply Port og oljerigger får hun stå for selv. Det er ikke engang avgjort om hvor disse segmentene skal lokaliseres. Allerede er det et betydelig antall skipsanløp i Kongsgård/Vige, og som innbygger ved Topdalsfjorden oppleves disse anløpene som nærmest støyfrie.

Ønskemålet om stadig flere boliger mellom Østre Ringvei og Topdalsfjorden er nærmest absurd. Nå burde politikerne i en tid hvor oljeeventyret snart er en saga blott forstå viktigheten av videreføring av stolte havnetradisjoner og satsing på ny næringsvirksomhet.

Framtid og velstand finnes ikke om det gode liv med leilighet, parkering for kjøretøy, badeplass og marina samt digitaliserte kontorjobber skal være toneangivende. Hvordan en kontainerhavn i Kongsgård/Vige kan ødelegge bomiljøet for bydelen Lund er underlig når det er et faktum at området aldri har vært brukt av Lundskrågane med unntak av Bertesbukta. Så stem hva du vil; Elisabeth Bryn, men ikke byens protestpartier!