Han tilhørte IDFs eliteavdeling, fallskjermbrigaden og fortalte at han om noen dager skulle delta på opptaksseremonien for nye soldater til brigaden. Fallskjermbrigaden var den eneste avdelingen som hadde denne seremonien på Masada. Til slutt, etter at de nye soldatene var tatt i ed og fått på seg brigadens dyprøde beret, gikk avdelingens sjef fram foran avdelingen og ropte: »Aldri mer Masada». Soldatene i stram GIV AKT ropte unisont tilbake: «Aldri mer Masada».

Fallskjermsoldatenes kamprop på Masada var at aldri igjen skulle Israel og det jødiske folket stå overfor det umulige valget om tap og kollektiv død. De siste jødiske selotene med familiene sine tok tilflukt på den 400 meter høye klippen ved Dødehavet, hvor Herodes den store hadde bygget sitt sikre tilfluktssted. De hold stand mot romersk beleiring i 3 år (ca. 69-72 e.Kr.). Natten før forsto selotene at romerne ville klare å trenge inn på festningen og de begikk kollektivt selvmord. Heller det enn å ende opp i romersk fangenskap med slaveri, tortur og død.

Etter Hamas grufulle massakre på sivile, gamle som unge, kvinner som barn, er denne frykten for total utslettelse tilbake i Israel og blant alle jøder. Hadde ikke Hamas, etter noen dager, blitt stoppet av IDF, ville de drept for fote til det ikke var en israeler igjen. Hizbollah i nord er ikke bedre enn Hamas, og i bakgrunnen lurer Iran, som også vil utslette Israel.

IDF må gå inn på Gaza-stripen for å knuse Hamas, ingen nasjon kan leve med en slik organisasjon som nærmeste nabo. Hamas og IS er like farlige og like voldelige. IDF vil gjøre sitt beste for å begrense sivile tap, i motsetning til Hamas som skjøt ned uskyldige sivile for fote. Hamas gjemmer seg feigt blant beboerne på Gaza-stripen og bruker de sivile som skjold. Dette er klare brudd på folkeretten, som massakrene på sivile israelere også var. IDF, som en disiplinert militær styrke, vil ta alle forholdsregler de kan for å begrense sivile tap. Men, de sivile tapene som kommer har Hamas ansvaret for, som skyver sivilbefolkningen foran seg.

IDF og Israel har ikke noe valg. «Aldri mer Masada».