Det ville være veldig fint om flere satt seg litt inn i nettopp hva dette betyr, før de kommer med feilaktige påstander om at det har vært "udemokratisk" på noe nivå prosessen.

Det som er mest udemokratisk er at et ekkokammer på Facebook gjør at regjeringen sier seg villige til å overprøve en demokratisk fattet avgjørelse. Jeg sier ekkokammer, for Facebook-siden Vi som vil ha Søgne kommune tilbake, blokkerer kritiske røster. De blokkerer tilmed folk som ønsker å informere seg selv, kun for at de spør gode spørsmål om hva slags fakta som foreligger som tilsier at reversering er en klok tanke.

Noen av de involverte i reverseringsinitiativet saumfarer også Facebook-veggen til sine meningsmotstandere på leting etter ting for å ramme deres troverdighet. Dette er en metodikk som minner sterkt om Sørlandsnyhetene.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.