Du vet, sånne friskuser med turbukse og jakke i freshe farger, og gjerne hengekøye og andre turgreier i sekken. Friskuser som poster instagram fullt av tur- og naturbilder.

Kommunens driftsfolk og andre som sørger for tilrettelegging og drift av friluftsområder, forteller også om klart mer intens bruk av stier og rasteplasser de siste to årene.

Magnus Thomassen, Midt-Agder Friluftsråd.

Dette må da være herlig for samfunnet og folkehelsa, ikke sant? Mulig det. Men la oss nå prøve å se litt mer av bildet:

Norsk institutt for naturforskning (NINA) meldte i en studie i år at 4 av 10 barn og unge faktisk var mindre utendørs under pandemien enn før. I tillegg vet vi at trender for barn og unge viste en nedgang i uteaktivitet også i årene før covid kom. Svarene i studien kom fra en gruppe foreldre til barn i alderen 6-19 år der de ble spurt om barnas friluftsvaner. Utfyllende om resultatene kan man lese i kapittel 7 i NINA-rapport 2084 Barn og ungdoms organiserte friluftsliv – Hva fremmer gode opplevelser og varig deltagelse?

I den samme studien vises det også til at mellom 1 og 2 av 10 barn og unge var mer ute under pandemien enn før. For noen barn har altså friluftsaktiviteten økt. Men under 2 av 10 blir jo en forholdsvis liten andel.

Nå begynner vi derfor å se den grønne urettferdigheten mer tydelig. Studien peker klart på at forskjellene i uteaktivitet mellom ulike grupper i samfunnet har økt de siste to årene. Den gruppen som allerede tråkket opp stier før, fortsatte med dette. Mens de som før nedstengningen var lite utendørs, ser ut til å bruke naturen enda mindre under nedstengningen og i etterkant. Barn med et visst nivå av etablerte friluftsvaner og ferdigheter, fortsatte og økte sin uteaktivitet. Mens andre grupper i større grad havnet innendørs etter mars 2020.

Undersøkelser viser også at skjermtid økte for aldersgruppen. Barn og unge som normalt før mars 2020 ville blitt introdusert for friluftsliv av andre enn egen familie, for eksempel gjennom skole og fritidstilbud, mistet i stor grad slike tilbud. Og fikk inne-vaner.

Studien peker klart på at forskjellene i uteaktivitet mellom ulike grupper i samfunnet har økt de siste to årene.

Forresten – bak alt jeg skriver her ligger det faktum at fysisk aktivitet i natur er bra for fysisk og psykisk helse for alle aldersgrupper. Dette nikker folk flest til, og lass på lass med studier bekrefter påstanden ganske greit. Bare for å ha nevnt det.

Det store spørsmålet blir jo om det er mulig å påvirke disse både opp- og ned-trendene vi ser de siste par årene.

Midt-Agder Friluftsråds visjon er Muligheter for Alle i Friluft. Vi skal derfor gjøre vårt for å utjevne den grønne urettferdigheten!

Dette gjør vi for eksempel ved å tilby gratis, trygge og artige naturopplevelser og aktivitet for alle, også barn og unge. Flere andre organisasjoner tilbyr også aktiviteter i sommer, som ikke koster skjorta. For noen av aktivitetene er det krav til at voksne er med.

Ett minne fra i fjor sommer har satt seg hos meg. Pensjonisten som besøkte sommeraktivitetssenteret vårt ved Vaffelbua i Jegersbergområdet. Han hadde tatt med seg nabogutten, som fikk oppleve en god dag med kanopadling, SUP-brett og naturforskning. Det var også rom for en hvil i hengekøya. For kaffe, saft, prat, pausetid og fri lek får vi også til der inne i skogen.

Er du forelder, besteforelder eller en annen voksenperson med mulighet til å ta med barn på aktiviteter i sommer, så gjør det!

Da håper jeg at vi sammen kan gjøre vårt for at så mange som mulig får en god sommer i friluft!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.